11:47 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Danh mục chính

Quảng cáo

Tin mới
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 660

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23973

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1596133

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Công văn hướng dẫn chỉ đạo Bản tin giáo dục.

Thứ hai - 06/01/2014 13:41
UBND HUYỆN HẢI HẬU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 474/GDĐT V/v tham gia viết bài cho Bản tin Giáo dục Nam Định năm 2014 Hải Hậu, ngày 30 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Các trường MN, Tiểu học, THCS
Thực hiện công văn số 1542/SGD&ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013  của Sở GD&ĐT Nam Định về việc phân công viết bài cho “Bản tin Giáo dục Nam Định”, Phòng GD&ĐT  thông báo tới các trường nội dung sau đây:
Bản tin Giáo dục Nam Định đến nay đã xuất bản được 12 số; Bản tin đã đăng tải nhiều thông tin bổ ích, thiết thực góp phần vào công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của ngành.
          Thời gian sắp tới, để tăng cường hơn nữa hiệu quả của Bản tin Giáo dục, phát động được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia viết và đọc Bản tin, Sở GD&ĐT Nam Định phân công nhiệm vụ viết bài tham gia vào các số tiếp theo của Bản tin Giáo dục  trong năm 2014 như sau:
          1. Các Phòng GD&ĐT tham gia viết bài cho các số của bản tin GD: 
-    Bản tin GD số 13: các Phòng GD&ĐT: TP. Nam Định, Giao Thủy.
-         Bản tin GD số 14: các Phòng GD&ĐT: Nam Trực, Mĩ Lộc, Nghĩa Hưng.
-         Bản tin GD số 15: các Phòng GD&ĐT: Hải Hậu, Trực Ninh, Vụ Bản.   
-         Bản tin GD số 16: các Phòng GD&ĐT: Ý Yên, Xuân Trường. 
Ở mỗi số Bản tin, các Phòng GD&ĐT  theo phân công trên tham gia các bài viết trong khuôn khổ 10 trang in/ mỗi phòng.    
2. Nội dung bài viết và cách thức gửi bài:
- Nội dung bài viết: Giới thiệu về đơn vị (không quá 01 trang); các tin, bài, ảnh về tất cả các hoạt động chỉ đạo, quản lý và chuyên môn, các ý kiến trao đổi, những sáng kiến kinh nghiệm dạy - học, sáng tác thơ văn, giới thiệu điển hình tiên tiến,… của cán bộ, giáo viên và học sinh; khuyến khích có ảnh, hình ảnh minh họa; khuôn khổ mỗi tin, bài viết tối đa là 2 trang.
- Cách thức nộp bài: Các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia viết bài. Phòng GD&ĐT giao cho ông Vũ Ngọc Thuận, cán bộ Phòng GD&ĐT là Thư ký Tổng hợp có trách nhiệm  tập hợp các bài, tin, ảnh,… của cán bộ, giáo viên, học sinh ở  các trường;  Sau đó Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức Ban  biên tập, đọc duyệt, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung và gửi về Sở GD&ĐT. Những bài viết được đăng tải trên “Bản tin Giáo dục Nam Định” Phòng GD&ĐT sẽ có trách nhiệm ghi nhận và đánh giá Phong trào thi đua các nhà trường đồng thời sẽ được tính tiền nhuận bút theo quy định.
ViÖc viÕt bµi göi vÒ “B¶n tin gi¸o dôc Nam §Þnh” lµ viÖc lµm th­êng xuyªn, kh«ng dõng l¹i ë mét sè b¸o nªn  Phòng GD&ĐT yªu cÇu c¸c tr­êng tæ chøc cho gi¸o viªn, häc sinh th­êng xuyªn göi bµi  ®Ó  tæng hîp vµ biªn so¹n.
Các bài viết gửi về ông Vũ Ngọc Thuận, điện thoại 0987203323; Email:  tktonghoppgd@gmail.com
Để tiện liên hệ Phòng  GD&ĐT gửi Danh sách Ban biên tập đính kèm công văn này (Mỗi môn ít nhất có 01 người tham gia; Khi có bài viết của mỗi cấp các trường liên hệ trực tiếp với đồng chí phụ trách của cấp học mình qua đồng chí Thư ký  để nhận thông tin và có hướng giải quyết).
Nhận được công văn này, yêu cầu các  trường  triển khai thực hiện có hiệu quả; có vấn đề gì cần thiết liên hệ với Thường trực ban biên tập để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
-Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để báo cáo).
- Như Kính gửi (để thực hiện);
-Các đ/c trong Ban biên tập(để thực hiện);
- Website  Sở, Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VP, TT Bản tin./.
Q.TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thế Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP
(Kèm theo công văn số 474/GD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013)
 
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1 Nguyễn Thị Mây
 
Phòng GD&ĐT Phó trưởng phòng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thu
 
Phòng GD&ĐT CTCĐ ngành Phó trưởng ban
3 Bùi Thanh Bình
 
Phòng GD&ĐT TT TC-HC UV Thường trực
4 Vũ Ngọc  Thuận
 
Phòng GD&ĐT CV Phòng GD&ĐT Thư ký tổng hợp
5 Vũ Hồng Sơn
 
Phòng GD&ĐT CV Phòng GD&ĐT Thư ký THCS
6 Nguyễn Thành Biên
 
Phòng GD&ĐT CV Phòng GD&ĐT Uỷ viên
7 Trần Văn Át
 
Phòng GD&ĐT CV Phòng GD&ĐT Thư ký Tiểu học
8
 
Nguyễn Thị Hồng
 
Phòng GD&ĐT CV Phòng GD&ĐT Thư ký  Mầm non
9 Nguyễn Thị Lan THCS Hải Phương Hiệu trưởng Uỷ viên
 
10  Trần Văn An THCS Hải Nam P. Hiệu trưởng Uỷ viên
 
11 Lưu Tuấn Nghĩa THCS Hải Hậu P. Hiệu trưởng
 
Uỷ viên
12 Nguyễn Thị  Bích Ngọc
 
THCS T.T Cồn P. Hiệu trưởng Uỷ viên
13 Cao Thị Quỳnh
 
THCS Hải Hậu Giáo viên Uỷ viên
14 Đỗ Thị Thuý Hiền
 
THCS Hải Hậu Giáo viên Uỷ viên
15 Phạm Thị Ngọc Lan
 
THCS Hải Hậu Giáo viên Uỷ viên
16 Trần Chí Phương
 
THCS Hải Phúc Giáo viên Uỷ viên
17 Nguyễn Thị Hương
 
THCS Hải Bắc Giáo viên Uỷ viên
18 Đàm Thị Huệ
 
THCS Hải Nam Giáo viên Uỷ viên
19 Vũ Thanh Nam
 
THCS Hải Long Giáo viên Uỷ viên
20 Vũ Văn Lục
 
THCS Hải Long Giáo viên Uỷ viên
21 Nguyễn Hoa Nam
 
TH A Thịnh Long Hiệu trưởng Uỷ viên
22 Phạm Thị Ánh Nguyệt
 
TH Hải Xuân Hiệu trưởng Uỷ viên
23 Nguyễn Thị Khuyên
 
TH Hải Bắc Hiệu trưởng Uỷ viên
24 Trần Thị Cải
 
TH Hải Nam P. Hiệu trưởng Uỷ viên
25 Vũ Thị Ngọc Lan
 
TH A Hải Đường P. Hiệu trưởng Uỷ viên
26 Trần Thị Thảo
 
TH Hải Cường P. Hiệu trưởng Uỷ viên
27 Nguyễn Thị Phượng
 
TH Yên Định Giáo viên Uỷ viên
28 Nguyễn Thị Liên
 
TH  Hải Lý Giáo viên Uỷ viên
29 Chu Thị Dung
 
M N  Hải Hưng P. Hiệu trưởng Uỷ viên
30 Mai Thị Thuý Dịu
 
M N Hải Tân P. Hiệu trưởng Uỷ viên
 
(Danh  sách  này có 30 người)
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Giới thiệu

Giới thiệu về huyện Hải Hậu

  Hải Hậu là huyện ven biển tỉnh Nam Định, hình thành cách đây hơn 5 thế kỷ, có tọa độ địa lý khoảng từ 20,00 đến 20,15 vĩ độ Bắc và 106,00 đến 106,21 kinh độ Đông. Phía Đông giáp huyện Giao Thủy. Từ Tây Bắc xuống Tây Nam huyện là sông Ninh Cơ, tiếp giáp với huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng....