07:04 +07 Thứ năm, 24/01/2019

Danh mục chính

Quảng cáo

Tin mới
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 337

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1653762

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

CV:165/PGD

Thứ hai - 26/05/2014 08:41
UBND HUYỆN HẢI HẬU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:165/GD&ĐT Hải Hậu, ngày 18 tháng 05 năm 2014 “V/V xột duyệt TĐ năm học 2013-2014”
Kính gửi: Các trường: Mầm non, Tiểu học,  THCS
 
Căn cứ Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/NĐ - CP ngày 15/4/2010; Nghị định 39/NĐ - CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.
Căn cứ  công văn số 476/SNV-TĐKT ngày 14- 05-2014 của Sở Nội vụ, căn cứ   hướng dẫn  của Sở GD&ĐT Nam Định về  “Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT” năm học 2013-2014; Căn cứ sự chỉ đạo của UBND huyện Hải Hậu;
Phòng GD & ĐT  hướng dẫn  một số nội dung về việc xột duyệt  thi đua khen thưởng năm học 2013-2014, cụ thể như sau:
I. Nguyên tắc và căn cứ xét Thi đua-Khen thưởng:
            Nguyên tắc Thi đua và căn cứ xét tặng Danh hiệu thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản I Điều 6, khoản 1 điều 10 của Luật Thi đua-Khen thưởng; Điều 3 của Nghị định 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ.
 Việc lựa chọn, bình xét thi đua các cấp phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục theo quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ- CP ngày15/4/2010; Nghị định 39/2012 NĐ- CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ. 
 Các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua đúng thủ tục, thời gian quy định không được xem xét công nhận các danh hiệu thi đua.
  Không xét các đơn vị có cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; vi phạm chính sách Kế hoạch hoá gia đình; vi phạm Luật an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; Các trường và cá nhân là Hiệu trưởng các trường có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh dưới 90%;
II. DANH HIỆU THI ĐUA CÁC CẤP:
 1. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm học 2013- 2014:
1.1 Đề nghị tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”:
  Chỉ xét khen thưởng đối với các đơn vị  có đủ điều kiện và tiêu chuẩn.
 Chỉ tiêu toàn  tỉnh mỗi cấp học có 1 chỉ tiêu (Cấp mầm non: 01 chỉ tiêu; cấp tiểu học có 01 chỉ tiêu, cấp THCS có 01 chỉ tiêu);
1.2. Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:
 Tiêu chuẩn tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể  năm học 2013-2014  là những đơn vị  đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng;
 Không xét các đơn vị chưa đạt chuẩn Quốc gia (nếu xét thì chỉ xét ưu tiên đơn vị chưa đạt chuẩn về diện tích).
 Số lượng: Toàn huyện được xét 18 đơn vị; Chia ra: Cấp THCS  6 chỉ tiêu;  Cấp Tiểu học 6 chỉ tiêu;  Cấp  học Mầm non: 5 chỉ tiêu; Phòng GD&ĐT  01 chỉ tiêu).
 1.3 Đề nghị  tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ;
 Cụ thể người đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” phải đạt được 2 tiêu chuẩn sau đây:
- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” (Năm học: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014). 
- Trong 3 năm học trên  phải cú SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học tỉnh do Sở Khoa học Công nghệ  quyết định công  nhận.
1.4  Đề nghị tặng “Bằng khen”  của UBND tỉnh:
- Tiêu chuẩn: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo khoản I  Điều 72 Luật TĐKT và khoản 3 Điều 49 Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể:
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể  lao động xuất sắc” được cấp có thẩm quyền quyết định (xét thành tích trong 02 năm học 2012-2013 và 2013-2014).
-Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của cơ sở và ngành được tập thể ghi nhận và được cấp có thẩm quyền quyết định (xét thành tích trong 02 năm học 2012-2013 và  2013-2014).
         Chỉ tiêu dành cho huyện Hải Hậu là 10 (bao gồm cả tập thể, cá nhân).
2. Đề nghị Chủ  tịch nước tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng  Bằng khen:
*Tiêu chuẩn:  Căn cứ Điều 36;37;38,42;43;44;71 của Luật Thi đua khen thưởng và Điều 22,23,24,28,29,30 của Nghị định 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ.
  Chỉ tiêu dành cho huyện Hải Hậu là:  04 (bao gồm tập thể và cá nhân).
           3. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng  cờ thi đua:      
 Tập thể được xét  đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ phải là những tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được xét tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT  hoặc của UBND tỉnh  năm học 2013-2014.
 4. Đề nghị Cờ của Bộ GD&ĐT:
 Tiêu chuẩn tặng  Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT  căn cứ theo Điều 26- Luật TĐKT
 ngày 26/11/2003 của Chính phủ.   
            5. Đề nghị  Bằng khen của Bộ GD&ĐT:
Tiêu chuẩn: Căn cứ theo điều 72 mục 1, 2 Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và hướng dẫn số 56/TĐKT -VI ngày 12/1/2006 của ban TĐKTTW mục 2 trang 7.
  Chỉ tiêu  dành cho huyện Hải Hậu là:  04 (bao gồm tập thể và cá nhân).
 6.  Đề nghị Giấy khen của Giám đốc Sở:
 a. Cá nhân:
+Tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thành tích tiêu biểu, được tập thể suy tôn.
+Số lượng: Mỗi đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” giới thiệu 01 người;
Đơn vị  thành tích tiêu biểu, xuất sắc có thể đề nghị 02 người;
Tập thể đơn vị không đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” không có chỉ tiêu này;
 b. Tập thể:
+Tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ,  nội bộ đoàn kết,  thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với  mọi thành viên trong tập thể.
+ Chỉ tiêu dành cho huyện Hải Hậu: 110  bao gồm  tập thể và cá nhân.
7. Đề nghị xét thi đua cấp huyện:
Đối với tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Số lượng đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”:  Không quá 25% số LĐTT của đơn vị; Số lượng LĐTT + CSTĐ khụng quỏ 80 % tổng số  toàn đơn vị.
Đối với tập thể  3 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục tốp đầu:  Số lượng đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” có thể cao hơn nhưng không quá 30% LĐTT của đơn vị; Số lượng LĐTT + CSTĐ khụng quỏ 85 % tổng số  toàn đơn vị.
Đối với tập thể không đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”:  Số lượng đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Không quá 20% số LĐTT của đơn vị; Số lượng LĐTT + CSTĐ khụng quỏ 70 % tổng số  toàn đơn vị. (Không tính giáo viên dạy hợp đồng mùa vụ đối với cấp Tiểu học, THCS;  Đối với mầm non chỉ tính người hưởng lương do UBND  huyện ký; Giáo viên hợp đồng địa phương không được xét duyệt);
          Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp  cơ  sở”: Phải  đạt được một số tiêu chuẩn sau đây:
           - Phải đăng ký  ngay từ đầu năm  học;
 - Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được tập thể lựa chọn, giới thiệu.
 - Các cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” nhất thiết phải có SKKN; hoặc giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới được Hội đồng khoa học của  huyện công nhận hoặc  những người đạt giải trong các kỳ thi giáo viên giỏi hoặc có đề tài,  SKKN  cấp huyện trở lên công nhận.
Các SKKN được trình bày đúng mẫu quy định; Phải có nhận xét đầy đủ của Hội đồng giám khảo các đơn vị; SKKN của cá nhân nào không đạt yêu cầu coi như không đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
8. Đề nghị xét khen thưởng “Giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc”:
Ngoài các tiêu chuẩn thi đua trên, UBND huyện yêu cầu các cấp học chọn lựa và giới thiệu các cá nhân là thầy (cô) giáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi cụ thể như sau (Toàn huyện 10 chỉ tiêu) cụ thể như sau:
Cấp THCS: 4 chỉ tiêu:  02 chỉ tiêu dành cho thầy (cô) giáo; 02 chỉ tiên dành cho học sinh;
Cấp Tiểu học: 02 chỉ tiêu dành cho thầy (cô) giáo; 02 chỉ tiên dành cho học sinh;
Cấp  Mầm non: 02 chỉ tiêu  dành cho cô giáo;
 Yêu cầu các cấp học lựa chọn, giới thiệu;
           III. HỒ SƠ  ĐỀ NGHỊ  KHEN THƯỞNG GỒM:
 1. Tờ  trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và danh sách kèm theo;
 2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị;
 3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, có xác nhận  của Thủ trưởng đơn vị;
 4. Mẫu báo cáo thành tích của tập thể (theo mẫu số 01); đối với cá nhân (theo mẫu số 02) (Nghị định 39/2012NĐ- CP ngày 27/4/2012 ) của Thủ tướng Chính phủ.
*Số lượng hồ sơ các loại quy định như sau:
 - Huân chương các loại: 06 bộ (bản chính).
 - Cờ Thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc 05 bộ (bản chính);
- Đề nghị UBND tỉnh  khen thưởng: 04 bộ (bản chính).
- Đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng: 03 bộ (bản chính);
- Đề nghị Sở GD&ĐT khen thưởng: 01 bộ (bản chính);
- Đề nghị  UBND huyện khen thưởng: 01 bộ (bản chính);
 Danh sách xét thi đua các trường, các loại sơ thi đua  phải có có chữ ký của Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn.
* Lịch duyệt cụ thể như sau:
  1. Cấp Mầm non: Thứ 3, ngày 03 tháng 6 năm 2014 (Buổi sáng duyệt các trường có số thứ tự từ 01-18; Buổi chiều các đơn vị còn lại);
  2. Cấp Tiểu học: Thứ 4, ngày 4 tháng 6 năm 2014 (Buổi sáng duyệt các trường có số thứ tự từ 01-20; Buổi chiều các đơn vị còn lại);
 3. Cấp THCS : Thứ 5, ngày  5 tháng 6 năm 2014 (Buổi sáng duyệt các trường có số thứ tự từ  01-20; Buổi chiều các đơn vị còn lại);
 Người đi duyệt là  Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng thi đua các đơn vị.
  Người duyệt: Ông Bùi Thanh Bình, Thường trực thi đua ngành GD&ĐT.
Danh sách xét duyệt khen thưởng của các trường nộp bản chính có chữ ký của Hiệu trưởng; Ngoài ra các trường gửi qua điạ chỉ  email: tktonghoppgd@gmail để tổng hợp, báo cáo (Có mẫu kèm theo công văn này; Lấy từ trang tin  điện tử của Phòng GD&ĐT); 
*Lưu ý:
          - Cá nhân trong 01 năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng (tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc thì không thuộc diện xét bình bầu)…
- Hiện nay đã có tiền thưởng  học sinh giỏi cấp tỉnh  và học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2013-2014 cấp tỉnh cho cán bộ, giáo viên đạt giải; Các đơn vị cử người gặp  đồng chí  Nguyễn Thị Thuý, Thường trực thi đua  công đoàn ngành  để nhận.
-Những đơn vị đăng ký dự thi SKKN cấp tỉnh nộp về các cấp học để lựa chọn, xét dự thi đúng theo thời gian quy định.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn xét, duyệt ,bình chọn, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2013-2014 cho các tập thể, cá nhân trong ngành GD&ĐT huyện; Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng GD&ĐT qua ông Bùi Thanh Bình, Thường trực thi đua ngành để phối hợp giải quyết (Điện thoại: 0915524275).
Nơi nhận:                                                                           Q.TRƯỞNG PHÒNG
- Ban TV huyện uỷ;   (để báo cáo);
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;  (để phối hợp);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT(để thực hiện);
- Các tổ công tác của Phòng (để thực hiện);
- Như kính gửi ( để thực hiện);
- Lưu VP.                                                                                          
                                                                                                             Nguyễn Thế Vinh
huong-dan-thi-dua-2013-2014-pgd.rar
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Giới thiệu

Giới thiệu về tỉnh Nam Định

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Với diện tích 1.669 km², địa hình Nam Định có thể chia thành 3 vùng. Vùng đồng...