17:24 ICT Thứ hai, 22/10/2018

Danh mục chính

Quảng cáo

Tin mới
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 980

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26688

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1598848

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

Công văn Số:89/GD&ĐT-TCB V/v Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2015 và Đề án vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2017

Thứ hai - 07/04/2014 07:41
UBND HUYỆN HẢI HẬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD& ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:89/GD&ĐT-TCB Hải Hậu, ngày 01 tháng 04 năm 2014 V/v Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2015 và Đề án vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2017 Kính gửi: Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Căn cứ  Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án “Vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định”; Hướng dẫn số 220/HD-SNV ngày 06/3/2014 của Sở Nội vụ về việc “Xây dựng đề án vị trí việc làm và Kế hoạch biên chế năm 2015”; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện tại công văn số 07/PNV-BCHCSN ngày 24 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện về việc “Xây dựng đề án  vị trí việc làm và Kế hoạch biên chế Hành chính sự nghiệp năm 2015” của UBND huyện. Phòng GD&ĐT  triển khai tới các đơn vị  trường  học với nội dung cụ thể như sau:
I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ  NĂM  2015:
+ Báo cáo kết quả sử dụng biên chế và đánh giá ưu, khuyết điểm trong việc quản lý và sử dụng biên chế  năm 2013 của  đơn vị.
+ Kế hoạch biên chế  năm 2015: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan được cấp có thẩm quyền quy định, xác định vị trí việc làm, chỉ tiêu kế hoạch biên chế năm 2015 cho phù hợp; nếu có sự tăng, giảm biên chế giữa kế hoạch năm 2015 với số được giao  năm 2014 thì phải giải trình rõ cơ sở, căn cứ của sự tăng giảm đó;
+ Các biểu mẫu báo cáo:
- Kế hoạch biên chế  đối với  các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo biểu mẫu số 3A-SNV/2013.
- Kế hoạch số lượng giáo viên mầm non được hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT năm 2015, theo biểu mẫu số 6A-SNV/2013.
- Báo cáo biên chế  hiện có tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013 trong đơn vị sự nghiệp công lập, biểu mẫu số 2B-SNV.
        *Lưu ý: Số liệu biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu lao động  hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong kế hoạch biên chế năm 2015 phải thống nhất với số liệu xác định theo Đề án vị trí việc làm.
-Thống kê chi tiết dạy các môn đối với THCS; Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.( Dự kiến các chủng loại giáo viên thừa, thiếu đề nghị bổ sung cho năm học tới).
  II. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM:
Đối với các đơn vị trường học năm 2013 tại công văn số 154/GD&ĐT-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2013 Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị  triển khai thực hiện xây dựng Đề án  vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 theo công văn số 287/SNV-TCBCTL ngày 19/3/2013 của Sở Nội vụ (Chưa phê duyệt) nay đề nghị các đơn vị rà soát lại Đề án đã xây dựng năm 2013 để chỉnh sửa, bổ sung và chuyển thành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2015-2017.
Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được giao ổn định trong 3 năm từ  2015 đến 2017. Các đơn vị  xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2015-2017 theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc “Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định”; Hướng dẫn số 220/HD-SNV ngày 06/3/2014 của Sở Nội vụ về việc “Xây dựng đề án vị trí việc làm và Kế hoạch biên chế năm 2015”; (Thông tin lấy trên trang điện tử của Phòng GD&ĐT Hải Hậu).
Các đơn vị sự nghiệp phải xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức  theo các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 và Đề án vị trí việc làm theo Phụ lục 08;
Hồ sơ phải nộp về  UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) gồm:
- Các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07;
- Đề án vị trí việc làm của đơn vị theo Phụ lục số 08.(Biểu mẫu này thực hiện từ năm học trước, các đơn vị  dựa vào đề án năm 2013 để chỉnh sửa, bổ sung).
  III. MỘT SỐ  LƯU Ý KHI  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ  NĂM 2015 VÀ ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2015-2017:
1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch biên chế trong đơn vị sự nghiệp giáo dục: (UBND huyện sẽ gửi Kế hoạch giao biên chế 2014 cho các trường). Tuy nhiên  các đơn vị có thể dựa vào các định mức sau đây để  làm cơ sở xây dựng  kế hoạch:
- Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cơ sở định mức biên chế của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV, năm 2015 áp dụng để tính biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo như sau:
+ Giáo viên  giảng dạy: đối với tiểu học: 1,5 giáo viên/lớp; Đối với trung học cơ sở: 1,90 giáo viên/lớp.
+ Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
+ Biên chế viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng, kế toán và y tế trường học:
Trường tiểu học: mỗi trường 03 biên chế, trong đó 01 biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, 01 biên chế làm công tác kế toán và văn thư, 01 biên chế làm công tác y tế trường học và thủ quỹ.
Trường trung học cơ sở: Trường hạng I là  05 biên chế, trường hạng II và hạng III là 04 biên chế trong đó: 01 thư viện, 01 thiết bị, thí nghiệm, 01 kế toán, 01 y tế trường học, công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ bố trí kiêm nhiệm một cách hợp lý.
- Biên chế trong các trường mầm non:
+ Đối với các Trường Mầm non được chuyển từ Trường Mầm non bán công sang Trường Mầm non công lập theo Quyết định 18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2012 giao đủ số biên chế theo Nghị quyết 141/2011/NQ-HĐND ngày 09/7/2011 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non, trong đó giao mỗi trường hạng I là 07 biên chế.
+ Đối với giáo viên mầm non được hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT, căn cứ vào Quyết định số 18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch theo mẫu số 6A-SNV.
Các đơn vị  rà soát việc thực hiện biên chế năm 2014 và Xây dựng kế hoạch biên chế  năm 2015, Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2017, theo nội dung nêu tại mục I, II và các biểu mẫu của công văn này.
 * Thời gian duyệt báo cáo: Ngày 16 +17 tháng 4 năm 2014.Cụ thể như sau:
            *Sáng 16/4: Các trường THCS;
            *Chiều 16/4: các trường Tiểu học;
            *Sáng 17/4: Các trường Mầm non;
            *Người duyệt: ông Bùi Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT(Người đi duyệt là Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó, không cử người khác đi thay).
Căn cứ vào  hướng dẫn và yêu cầu trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng  nghiên cứu và triển khai thực hiện.
Các mẫu văn bản  báo cáo thống kê, mẫu Đề án các đơn vị lấy tại trang điện tử của Phòng GD&ĐT địa chỉ: pgd-haihau.namdinh.edu.vn (đồng thời gửi báo cáo về địa chỉ Mail: tktonghoppgd@gmail.com).
-Để thuận lợi trong việc tổng hợp các đơn vị lấy nguyên mẫu (Không chỉnh sửa, thống nhât dùng phông chữ Unicode không dùng phông chữ ViTime).
                                                                                   Q.TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT,TC.                                                                                              
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                     Nguyễn Thế Vinh
Bieu mau kem theo /cv-de-an-viec-lam.rar
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Giới thiệu

Giới thiệu về tỉnh Nam Định

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Với diện tích 1.669 km², địa hình Nam Định có thể chia thành 3 vùng. Vùng đồng...